Dự án

TÂN BÌNH – HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI HỘ GIA ĐÌNH 5.4 KWP

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 5.4 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai . Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ, giảm nhiệt độ 5 – 7 độ… Xem thêm

TÂN PHÚ – HOTEL HƯƠNG LAN LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN MẶT TRỜI 22.5KWP

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 22.5 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Anh Quốc . Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ, giảm nhiệt độ 5… Xem thêm

BÌNH PHƯỚC – HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI 28.8 KWP

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 28.8 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Chú Tuấn, Chơn Thành Bình Phước. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ, giảm… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 3KWP

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 3,3 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Anh Hiếu (Tuy Hòa, Phú Yên). Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ, giảm… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG HÒA LƯỚI 200KW TẠI KHO THÀNH BAN

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 200 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Kho Thành Ban, Sông Cầu, Phú Yên. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ,… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 4KW TẠI HOA QUẢ SƠN COFFEE

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 4,44 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Hoa Quả Sơn Coffee, Tuy Hòa, Phú Yên. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 8KW TẠI QUÁN CƠM NIÊU

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 8,88 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Quán Cơm Niêu, Tuy Hòa, Phú Yên. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ,… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 10KWP TẠI NHÀ THUỐC THẠNH PHÁT

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 10 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Nhà Thuốc Thạnh Phát, Tuy Hòa, Phú Yên. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 7,5KW TẠI NHÀ CHÚ TĨNH

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 7,59 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho Chú Tĩnh, Tuy Hòa, Phú Yên. Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà còn giúp tăng thẩm mỹ, giảm… Xem thêm

PHÚ YÊN _ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI 10KW TẠI KS NGỌC ANH

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới công suất 10,56 kWp vừa được Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Năng Lượng TP.HCM (ECC HCMC) triển khai cho KS Ngọc Anh (số 191 Nguyễn Thị Định, Phú Lâm, Phú Yên). Hệ thống không những có thể giúp tiết kiệm được chi phí điện năng sinh hoạt mỗi tháng khách hàng mà… Xem thêm

VÌ SAO CHỌN ECCHCMC ?

  Giỏ hàng
  Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng!
  Subtotal
  0
  Tổng
  0
  Tiếp tục mua hàng
  0
  url Gọi ngay 088 8934445
  Gọi ngay
  url Đăng ký khảo sát
  Đăng ký khảo sát
  Facebook Chat