Quyết định thay đổi chính sách giá điện mặt trời lắp mái

Sửa đổi một số bổ sung và quyết định chung số 11/2017/QD phát triển dự án điện năng lượng mặt trời

Quyết định thay đổi chính sách giá điện mặt trời lắp mái

Giải pháp thông minh nhất với chi phí hợp lý nhất.
Quyết Định Thay Đổi Chính Sách Giá Điện Mặt Trời Lắp Mái
18/02/2019 - 09:02:11 AM | 344
Cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam đã được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành quyết định 02/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 11/2017/QĐ-TTg. Cùng với đó quy định về cơ chế tính giá điện đối với dự án điện mặt trời trên mái nhà (rooftop) cũng được sửa đổi bởi quyết định này.

Theo quyết định trước đây tháng 11/2017 điện mặt trời hòa lưới trên mái nhà được tính theo cơ chế bù trừ điện năng. Nếu trong kỳ thanh toán, lượng điện phát ra từ các dự án điện mặt trời mái nhà lớn hơn lượng điện tiêu thụ thì sẽ được chuyển sang kỳ thanh toán tiếp theo. Khi kết thúc năm hoặc kết thúc hợp đồng mua bán điện, lượng điện phát dư sẽ được bán cho bên mua điện theo giá điện đã được quy định đối với các dự án điện mặt trời nối lưới.

 

Theo quy định mới được sửa đổi, các dự án điện mặt trời  mái nhà được thực hiện cơ chế mua bán điện theo hai chiều giao và nhận riêng biệt của công tơ đo đếm điện hai chiều. Bên bán điện sẽ thanh toán lượng điện năng nhận từ lưới điện theo quy định, bên mua điện sẽ thực toán lượng điện năng nhận được từ hệ thống điện mặt trời trên mái nhà phát lên lưới với giá mua bán điện quy định như đối với các dự án điện mặt trời nối lưới. Hai bên mua và bán điện có trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành về thuế và phí.

 

 

Tin liên quan